วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ลักษณะของสารสนเทศที่ดี


ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
.........................................................
ปัจจุบันการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวนิยมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บุคลากร และกระบวนการทำงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เรียกกระบวนการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ดังกล่าวว่า ระบบสารสนเทศ (Information System)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น