วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประเภทของข้อมูล


ประเภทของข้อมูล
...............................................................
ข้อมูลแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง ในที่นี้ใช้ลักษณะของการรวบรวมข้อมูลเป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น